Uthyrningspolicy

Våra bostadsuthyrare arbetar efter en gemensam uthyrningspolicy och denna finns till för att främja en rättvis och väl fungerande uthyrning. För att söka en lägenhet ska våra grundkrav uppfyllas och kunna styrkas.

Grundkrav

  • Den/de sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år.
  • Sökande ska ha en fast inkomst. Inkomsten ska styrkas med intyg. Bedömningen av inkomsten grundas på konsumentverkets riktlinjer som säger att ca 1/3 av bruttoinkomsten bör gå till hyra.

Som fast inkomst räknas följande:

  • Inkomst genom fast anställning alt. tillsvidareanställning.
  • Inkomst genom egen näringsverksamhet.
  • Ålderspension
  • Studiemedel från CSN godtas i de fall det gäller en studentbostad.

En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Den får inte visa på några betalningsanmärkningar eller skulder.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet.

1 rum och kök, max två personer
2 rum och kök, max tre personer
3 rum och kök, max fem personer
4 rum och kök, max sex personer
5 rum och kök eller större, max åtta personer

Antalet personer avser vuxna och barn.