Hyrespolicy

Vi har sökt och fått beviljat statlig stöd för att kunna ge våra hyresgäster, som flyttar in i en nyrenoverad lägenhet i Mariestad Mellomgården. Hyresrabatten gäller i 15 år. Storleken av rabatten är cirka 15 - 20 % av grundhyran och i hela 15 år. Vårt utfästelse gäller i 15 år, det är långsiktigt och det garanterar vi i Nordic m2 Fastigheter Nr 5 AB.

Urvalet utav hyresgäster görs enligt följande kösystem. Den storleken på lägenhet man önskar bildar en egen kö. 
Företräde i kölistan görs om hushåll som av ekonomiska skäl har bäst behov av en bostad till rimlig hyra samt hushåll som av särskilda skäl behöver en bostad till rimlig hyra. 
 
För att fastställa vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på ska det av Kronofogdemyndigheten fastställda förebehållsbeloppet tillämpas. Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Till disponibla medel bör räknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg.