Uthyrningspolicy vid uthyrning av bostäder med statligt investeringsstöd

  • Den/de sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år.
  • Lägenheter tilldelas i turordning, efter kötid. Den storleken på lägenhet man önskar bildar en egen kö.
  • Sökande ska ha en inkomst. Inkomsten ska styrkas med intyg.

Som inkomst räknas följande:

  • Inkomst genom anställning.
  • Inkomst genom egen näringsverksamhet
  • Ålderspension
  • Studiemedel från CSN
  • Tillägg
  • Bidrag
  • Kapital

En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Den får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

Boendereferenser tas på samtliga sökande som blir aktuella i urvalet. Tagna referenser får ej vara negativa, i form av t.ex konstaterade störningar eller återkommande sena hyresbetalningar.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet.

1 rum och kök, max två personer
2 rum och kök, max tre personer
3 rum och kök, max fem personer
4 rum och kök, max sex personer
5 rum och kök eller större, max åtta personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Projekt med investeringsstöd

Storleken av rabatten p.g.a. stödet är på cirka 15 - 20 % av grundhyran och i 15 år.

Urvalet utav hyresgäster görs enligt följande kösystem. Den storleken på lägenhet man önskar bildar en egen kö.

Företräde i kölistan görs om hushåll som av ekonomiska skäl har bäst behov av en bostad till rimlig hyra samt hushåll som av särskilda skäl behöver en bostad till rimlig hyra.

För att fastställa vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på ska det av Kronofogdemyndigheten fastställda förebehållsbeloppet tillämpas. Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Till disponibla medel bör räknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg.