Allmänt

  • Nordic m2 Fastigheter har som policy att inte lämna någon information om/eller kommentera, relationer till våra kunder.
  • Vår kundlista inklusive hyreslistorna är konfidentiell.
  • Nordic m2 Fastigheter lämnar heller ingen ekonomisk information utöver den som redovisas i årsbokslut.

Miljöpolicy

  • Nordic m2 Fastigheter koncernen strävar efter att skapa hälsosamma miljöer i våra fastigheter. Vi fokuserar på att minimera störning för den naturliga omgivningen och människorna.
  • Vi strävar efter att, i all vår verksamhet, minska klimatpåverkan, minska energiförbrukningen samt att välja hållbara energikällor.
  • I vårt förbättringsarbete använder vi i största möjliga mån material med liten miljöpåverkan under sin livscykel
  • Vi strävar efter att minska avfallsmängden och bidra till återvinning och resurseffektivitet liksom att i våra inköp satsa på kvalitetsprodukter med längre livslängd och på så sätt mindre miljöpåverkan.