Verksamhet

Verksamheten består av förvärv, effektivisering och förädling av hyresfastigheter, belägna företrädesvis i mellanstora svenska orter med ett väl fungerande näringsliv och arbetsmarknad.

När förädlingsarbetet har genomförts skall fastighetsförvaltningen ske långsiktigt och lokalt för att skapa bästa service för våra hyresgäster.

Koncernen Nordic m2 Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler och byggrätter i mellan sverige.