Hem


 


 


 

Välkommen till Nordic Fastigheter

Vi erbjuder hyresbostäder och lokaler


 


 


 


 

Allmänt

Om oss

Nordic m2 Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar bostäder och lokaler i olika svenska orter. Med fokus på långsiktig och lokal förvaltning, strävar vi efter att erbjuda en hög servicegrad och tillgänlighet för våra hyresgäster.


Vår vision sträcker sig mot att i framtiden ha en fastighetsportfölj som övervägande består av gröna fastigheter. Genom att inkorperera en satstning inom hållbar utveckling skapar vi inte bara en positiv påverkan på miljön, utan också en anledning för våra hyresgäster att känna stolthet.

Nordic m2 Fastigheter letar ständigt efter nya projekt och är alltid öppen för potentiella samarbeten med andra aktörer inom branschen. Både som samarbetspartner men också som delägare.

Förvaltning

Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler i svenska städer. Vår strategi består av långsiktig och lokalbaserade förvaltning för att skapa den bästa möjliga servicen. Vi strävar alltid efter en hög tillgänglighet och kundnärhet, för en överlägsen förvaltningsupplevelse.Projekt

I våra nybyggnadsprojekt fokuserar vi på hållbart byggande, och när vi tar över befintliga fastigheter satsar vi på att implementera energibesparande åtgärder. Vi integrerar modern teknik och effektiva lösningar för att minska det ekologiska avtrycket och utforskar ständigt innovativa metoder för en mer hållbar framtid. 


Konsultation

Vi erbjuder omfattande konsultation och rådgivning för andra fastighetsföretag. Vi står till förfogande för att vägleda företag genom komplexa frågor kring fastighetsförvaltning och finansiering. Oavsett om det handlar om strategisk planering eller ekonomiska beslut, är vi här för att stödja fastighetsbolag i sin resa.

Kontakta oss

 
 
 
 

 

 

 

 

unsplash